Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy u starosty na druku, którego egzemplarz możemy uzyskać w urzędzie bądź na Wpisujemy w nim swoje dane oraz informacje o rodzaju i adresie planowanej przez nas inwestycji budowlanej. Do wniosku składamy wszystkie wymagane dokumenty, którymi są:

– projekt budowlany (projekty domów i projekt zagospodarowania terenu po adaptacji) w czterech jednakowych egzemplarzach, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i opiniami

– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– uzyskaną decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Organ wydający pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności sprawdza zgodność projektu budowlanego z warunkami zabudowy lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Starosta sprawdza również czy złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, czyli kompletność projektu budowlanego. Jeżeli stwierdzi jakieś braki wyznaczy nam termin, w czasie którego musimy dostarczyć wskazane dokumenty.

Jeżeli nie uda nam się skompletować braków, starosta wyda odmowną decyzję i wszystkie formalności będziemy musieli przeprowadzić od początku.

Organ wydający pozwolenie ma ustawowo 65 dni na wydanie decyzji. Czas ten może się wydłużyć, jeśli wymagane będą konsultacje, np. z konserwatorem zabytków lub wydziałem ochrony środowiska. Wydłuża go również brak kompletu dokumentów, które mamy dostarczyć. Jeżeli starosta spóźni się z wydaniem decyzji, musi zapłacić karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara oczywiście nie wzbogaca naszych kieszeni, tylko Skarb Państwa.

Pozostałe artykuły tematyczne o nieruchomościach online:

about author

admin

related articles

Napisz do nas:

Emailpawelh298[malpa]tlen.pl
Tel[035] 879 90 99
Fax[035] 879 90 00
MiastoPoznań
RegionWielkopolska
KrajPolska

Polecamy:

  • Drogie ogrzewanie nieruchomości

    Drogie ogrzewanie nieruchomości Okazuje się, że spadek stawek za gaz przewidzianych na 2013 rok, wcale nie idzie w parze z zmniejszonymi rachunkami, które trzeba będzie zapłacić za ogrzewanie. Okazuje się bowiem, że najprawdopodobniej w obecnym sezonie trzeb będzie zapłacić nawet o 100, 200 złotych więcej za rachunki za gaz. Właściciele nieruchomości nie zbyt uszczęśliwieni również…

    Read more
  • Najem czy zakup?

  • Największy budynek świata