Prawo Wodne

Prawo Wodne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawo Wodne wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przy planowaniu poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych i podziemnych (np. pobór wody ze studni, stawu, jezioru lub rzeki) oraz jeśli ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi. Jeżeli jednak głębokość naszej studni nie przekroczy 30 m, a korzystać będziemy z niej wyłącznie dla potrzeb zwykłego gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, pozwolenie wodnoprawne nie będzie konieczne.

Budowa studni

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie przewiduje, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić ? licząc od osi studni ? co najmniej:

1) do granicy działki ? 5 m,

2) do osi rowu przydrożnego ? 7,5 m,

3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń ? 15 m,

4) do najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód ? 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego ? 70 m.

Sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek jest także możliwe, ale tylko pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w wymienionych wyżej punktach 2?5.

Teren otaczający studnię kopana, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnia utwardzona, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

Pozostałe artykuły tematyczne o nieruchomościach online:

about author

admin

related articles

Napisz do nas:

Emailpawelh298[malpa]tlen.pl
Tel[035] 879 90 99
Fax[035] 879 90 00
MiastoPoznań
RegionWielkopolska
KrajPolska

Polecamy:

  • Drogie ogrzewanie nieruchomości

    Drogie ogrzewanie nieruchomości Okazuje się, że spadek stawek za gaz przewidzianych na 2013 rok, wcale nie idzie w parze z zmniejszonymi rachunkami, które trzeba będzie zapłacić za ogrzewanie. Okazuje się bowiem, że najprawdopodobniej w obecnym sezonie trzeb będzie zapłacić nawet o 100, 200 złotych więcej za rachunki za gaz. Właściciele nieruchomości nie zbyt uszczęśliwieni również…

    Read more
  • Najem czy zakup?

  • Największy budynek świata